Wat is Chinese voetreflexologie

Reflexologie is een bio-energetische therapie waarbij de voeten behandeld worden via reflexzonetechnieken.

De patiënt wordt gezien als één geheel. Er wordt vooral gewerkt aan de oorzaak van de klacht. Hierbij worden de energetische principes gerespecteerd. Dit is de basis van de TCG (traditionele Chinese geneeskunde).

"Men is niet ziek omdat men een ziekte heeft, maar men heeft een ziekte omdat men ziek is."

Chinese voetreflexologieSteunend op de TCG wordt ervan uitgegaan dat het fysieke gezondheidsprobleem bij de patiënt bijna altijd het gevolg is van een energetisch probleem.
Heel vaak gaat het om geparkeerde emoties welke een stagnatie van energie veroorzaken en op langere termijn een energiedeficiëntie en insufficiëntie.

Alle storingen t.h.v de organen, blessures, pijnpunten, aanwezige storingen en vatbaarheden zijn in de betreffende zones op de voet terug te vinden (diagnostisch aspect), alsook te behandelen (therapeutisch aspect).

voetreflexologie.jpg

Hoe werkt een voetreflexoloog?

Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen van de patiënt. Hierbij wordt kennis genomen van de specifieke klachten, alsook van alle andere klachten.

Via palpatie aan de voeten en aan het lichaam worden de belaste zones opgespoord en behandeld. De patiënt voelt pijn bij het betasten. Dit kan van dof zeurende tot fel stekende pijn zijn.

De behandeling bestaat uit het uitvoeren van lichte druk op de 'belaste' zones t.h.v de voet. De beïnvloeding van het lichaam via deze zones berust op neurologische wetmatigheden (dit gebeurt reflectoir, autonoom).

De pijn neemt tijdens de behandeling af in de zone van de voet en het overeenkomstige gebied op het lichaam.
Hierbij verbetert de functie in het overeenkomstige orgaan of lichaamsgebied.

Indicaties

 • Aandoeningen van het locomotorisch stelsel, waaronder statische musculaire belastingen en houdingsafwijkingen
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Hoofdpijn
 • Ademhalingsstoornissen
 • Gynaecologische aandoeningen
 • Neus-keel-ooraandoeningen
 • Tandpijn
 • Rheuma (niet in bloed aantoonbaar)
 • Post-operatief
 • Herpes zoster
 • Pré-, per- en postnataal


Reacties

Mogelijke reacties na de behandeling kunnen zijn:

 • Ontspannen moeheid - verkwikkende slaap
 • Zuiveringsreacties zoals transpiratie, stoelgang, donkere urine
 • Heropleving van sluimerende ziektes (iets wat niet uitgeziekt wordt, stapelt zich op en komt naar boven)
 • In het begin kan er een verslechtering zijn (naar buiten brengen van de opstapeling), om daarna een genezing te hebben.
 • Huilen, emoties
 • Koude reacties

Het is belangrijk om na de sessie veel water te drinken.